Dinin şəxsi mənfəət əldə etmək üçün istifadə edilməsi

Alimlər elmi sırf pul qazanmaq üçün öyrəndiyində… dini dünyalıq qarşılığında satdıqlarında… hökmü satdıqlarında… qiyamət yaxınlaşmış olacaq.
 (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

Axır zamanda elə adamlar çıxacaq ki, dinlərini dünya mənfəətləri qarşılığında satacaqlar. (Tirmizi, Zühd, 60)

Kim Quran oxusa (mükafatını) Allahdan istəsin. Çünki son zamanlarda Quran oxuyub (mükafatını) insanlardan istəyən bəzi insanlar çıxacaq.(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 9)