Günəşdən bir əlamətin meydana çıxması

Mehdi, Günəşdən bir əlamət meydana gəlməyincə zühur etməz.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.49)

Günəş bir əlamət olaraq doğmadıqca Mehdi çıxmaz.
(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.33)

Günəşdə belə böyük bir partlama hadisəsi ilk dəfə, yaşadığımız əsrdə meydana gəlmişdir.

Günəş tutulması
11 Avqust 1999-cu ildə reallaşan Günəş tutulması əsrin son tam halda olan Günəş tutulması idi. İlk dəfə bu qədər çox insan Günəş tutulmasını, həm də bu qədər uzun bir müddət izləyə bilmiş, araşdırmaq üçün fürsətlər əldə etmişdilər. Bu tutulmada diqqət çəkən bir məqam da bu tam tutulmanın ən yaxşı izlənildiyi ölkələrdən birinin Türkiyə olmasıdır. Bartindən Silopiyə qədər, təxminən 12 şəhər və 100 regionun tutulmanı müşahidə edə bilmişdir.

Bu qədər işarənin bir yerdə və çox qısa bir zaman içində ard-arda reallaşması təsadüf deyil. Bu işarələr inanan qullar üçün bir müjdədir.