Kiçik və böyük məscidlərin yıxılması

Süfyani quru bir vadidən (yerdən, bölgədən) çıxar. Kelp qəbiləsindən (Allahı inakr edən tayfa) abus çöhrəli (pis sifətli, saxtakar görünüşlü), sərt ürəkli adamlardan bir ordu düzəldər və bunlar hər tərəfə zülm edərlər. O, mədrəsə və məscidləri yıxar, məhv edər rüku və səcdəyə gedən hər kəsi cəzalandırar.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)