Hz. İsa, Hz. Mehdinin arxasında namaz qılacaq

Hz. İsa namazını Hz. Mehdinin arxasında qılacaq.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Hz. İsa səmadan yerə enəcək və onun əmrliyini qəbul edəcək. Hz. İsaya "Bizə namaz qıldır" deyiləcək, ancaq o, "Əmr sizin içinizdədir" deyərək "Bu Allahın Məhəmməd ümmətionə olan bir lütfüdür." deyəcək.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Hz. Mehdi möminlərlə birlikdə Beytül Makdisdə (Qüdsdəki Məbəddə) səhər namazı qılarkən, həmin vaxtda nüzul (yerə enən) edən Hz. İsanı təqdim edəcək və Hz. İsa əllərini onun çiyninə qoyaraq, "Namazın qaməti sənin üçün gətirildi, buna görə də sən namazı qıldır" deyəcək və nəhayət Hz. Mehdi, Hz. İsaya və möminlərə imamlıq edərək namazı qıldıracaq.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)