Hz. Mehdi dövrü və Qızılçağ

Peyğəmbərimizdən (s.ə.v) nəql edilən bir çox hədisdə, yer üzündə İslam əxlaqının hakim olacağı bir dövrün yaşanacağına işarə edilir. "Qızılçağ" adıyla bilinən bu dövr, hədislərdən belə başa düşülür ki, "Əsri Səadət" dövrünə bənzər bir dövr olacaq.
İnsanlar Qızılçağda həyatlarından o qədər razı olacaqlar ki, bir hədisin ifadəsinə görə "zamanın necə keçdiyinin fərqinə varmayacaqlar, bu gözəlliklərdən daha çox faydalanmaq üçün Allahdan ömürlərinin uzadılmasını" istəyəcəklər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın bir başqa sözündə Qızılçağdakı bu mühit bu şəkildə təsvir edilir:

… Kiçiklər kaş ki mən böyük olsaydım, böyüklər də kaş ki mən kiçik olsaydım deyə arzu edərlər... Yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edilər.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

 

HZ. MEHDİ DÖVRÜNDƏ GÖRÜNMƏMİŞ BOLLUQ OLACAQ

Ümmətimdə Mehdi vardır. İnsanlar ona gələcək və, "Ey Mehdi! Mənə də ver, mənə də ver!" deyəcək. Mehdi də onun ətəyini daşıya bildiyi qədər dolduracaq.
(Tırmizi, Fiten, B. 53, H 2223; İbn Mace, Fiten, B 34, H 4083)

Ümmətim içində Mehdi olacaq. Mənim ümmətim o dövrdə o günə qədər heç mislini görmədikləri rifah tapacaqlar. Yer, məhsulunu verəcək və insanlardan heç bir sey saxlamayacaq (verməməzlik etməyəcəkdir). O gün mal da yığılmış olacaq.
(Sünen-i İbn Mace, 10/347)

 

O zaman ümmətim, yaxşısı da pisi də hamısı heç görmədikləri nemətlərlə nemətlənəcək.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 16)

Onun zamanında insan bir neçə ovuc toxum əkəcək, 700 ovuc məhsul əldə edəcək.
(Kıyamet Alametleri, s. 164)

Məhəmməd ümmətinin ürəklərini zənginliklə doldurar və ədaləti ilə onları əhatə edər. O qədər bolluq olacaq ki, bir münadiyə (nida edənə), "Kimin ehtiyacı varsa mənə gəlsin" deyə səslənməsi əmr olunduğunda, bir adamdan başqa kimsə gəlməyəcək. O kəs də bir şeylər istəyər. O da Xəzinədara "get sənə versin" deyər. O da Mehdinin göndərdiyini söyləyərək, xəzinədardan da gücü çatdığı qədər mal götürər. Lakin sonra peşman olaraq "Bəyəm mən hər kəsdən çox möhtacam ki, məndən başqa heç kim getmədi" deyərək götürdüyü malı qaytarmaq istəyər. O zaman xəzinədar da "Biz verdiyimizi geri götürmürük." deyər
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)

Onun dövründə, axan çaylar belə suyunu çoxaldacaq. Hz. Mehdi xəzinələri çıxardacaq...
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36)

Şübhəsiz o zamanda mal çoxalıb su kimi axacaq və onu heç kim (tənəzzül edib) qəbul etməyəcək.
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 464)

... Yer, içindəki canından sayılan qızılı, gümüşü çölə atmış olar...
(Kıyamet Alametleri, s.197)

 

ZƏNGİNLİK OLACAQ

Ümmətim arasında Mehdi çıxacaq. Allah onu insanları zəngin etmək üçün göndərəcək. Ümmət nemətlənəcək, heyvanlar bol-bol yeyib içəcək, ərz (torpaq) bitkisini çıxaracaq, mal sahah üzrə (səviyəyə görə) veriləcək.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

Allah onun əli ilə kasıblığı aradan qaldırar və Mehdi Şama enər.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

Məhəmməd ümmətinin ürəklərini zənginliklə doldurar və ədaləti ilə onları əhatə edər.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)

Məhəmməd ümmətinin qəlbi zənginliklə dolacaq.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

 

MALIN SAYILMADAN VERİLMƏSİ

Axır zamanda bir xəlifə olacaq, malı sayıb-hesablamadan (insanlar arasında) bölər edəcək.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

Əmrlərinizdən bir əmr olacaq ki, malı saymayacaq. Biri ondan mal istədikdə, "götür" deyəcək, o da paltarının ətəyini açar və o da doldurar.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

Ümmətim arasında bir xəlifə olacaq, malı saymadan verəcək.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

 

YAĞIŞIN BOL YAĞMASI

O yer üzünü haqq və ədalətlə doldurar. Ərz (torpaq) nəbatını (məhsulunu) çıxardar, göy də yağışını yağdırar. Ümmətim heç görmədikləri şəkildə nemətləndirilər.
(İbn Ebi Şeybe, c VII, s. 512-513; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35)

Onun dövründə, ümmətin istər yaxşıları istərsə də pisləri misli görünməmiş şəkildə bir çox nemətlərə sahib olacaqlar. Çox yağış yağmasına baxmayaraq bir damlası belə boşa getməyəcək, torpaq bir toxum istəmədən belə məhsuldar və bərəkətli olacaq.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20-21)

(Mehdinin zamanında) səma, yağışından heç bir şeyi əsirgəməyəcək və comərdcəsinə bol yağdıracaq. Yer üzü bitkilərindən heç birini əskiltməyəcək və şübhəsiz onları kamalı ilə bitirib ortaya çıxaracaq...
(Saati, H 143, c. XXIV, s. 50; Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437)

 

YER ÜZÜNÜN ƏDALƏTLƏ DOLMASI

Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa gün qalmamış belə olsa, Allah mənim Əhli Beytimdən bir şəxsi göndərəcək, yer üzü zülmlə dolduğu kimi, o yer üzünü ədalətlə dolduracaq.
(Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi onu haqq və ədalətlə dolduracaq.
(Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

Bu Əmir (Hz.Mehdi ə.s) da, insanlar yer üzünü zülm ilə doldurduqları kimi o, yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır.
(Sünen-i İbn-i Mace, 10/348)

Zülm və azğınlıqla dolu olan dünya, o, (Hz. Mehdi) gəldikdən sonra ədalətlə dolub daşacaq.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Hz. Mehdinin zamanında ədalət o qədər bol olacaq ki, məcburi alınan hər mal sahibinə geri qaytarılacaq,hətta başqasına aid olan mal birinin dişində qalmış belə olsa öz sahibinə geri qaytarılacaq.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

 

HÜZUR, RAHATLIQ VƏ ƏMİN-AMANLIQ OLACAQ

Yer üzü əmin-amanlıq içində olacaq və hətta bir neçə qadın yanlarında heç bir kişi olmadan, rahatlıqla həccə gedə biləcək.
(Nuaym b. Hammad, vr. 74b; Suyuti, c. II, s. 77; El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Əəvvəl zülmlə dolu olan dünyanı, ədalətlə doldurar. Ədaləti elə olacaq ki, yuxuda olan kəs belə yuxusundan oyandırılmayacaq və bir damla qan axıdılmayacaq. Dünya, sanki Əsri Səadət dövrünə geri qayıdacaq.
(Nuaym b. Hammad, K. Fiten vr. 77b; Suyuti, c. II, s. 77; El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Rükun ilə Mövqe arasında ona (Hz.Mehdi ə.s-ə) beyət ediləcək. Hz. Mehdi öz dövründə o qədər mərhəmətli olacaq ki, heç kim nə  yuxusundan oyandırılacaq, nə də bir kəsin burnu qanayacaq.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Rükun ilə Mövqe arasında ona beyət ediləcək. Hz. Mehdi o qədər mərhəmətli olacaq ki, onun dövründə nə bir kəs yuxusundan oyandırılacaq, nə də bir kimsənin burnu qanayacaq.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

 

BÜTÜN QARIŞIQLIQLARIN VƏ ANLAŞILMAMAZLIQLARIN SONA ÇATMASI

Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü də sülhlə dolacaq. Heç kim arasında bir düşmənçilik qalmayacaq və bütün düşmənçiliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr yox olub gedəcək.
(Sahih-i Müslim, 1/136)

Döyüşçülər (hərbiçilər) də ağırlıqlarını (silah və sursatı)buraxacaq.
(Sünen-i İbn Mace, 10/334)

Hərbiçilər ağırlıqlarını (yəni silah və sursatı) buraxar.
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, 496)

Düşmənlik, kin də ortadan qalxacaq. Zəhərli olan hər heyvanın zəhəri də alınacaq. Hətta balaca oğlan uşağı əlini ilanın ağzına soxacaq amma ilan ona zərər verməyəcək. Qurd, qoyun-keçi sürüsü içində sürünün iti kimi olacaq.
(Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)

Onun zamanında qurdla qoyun bir yerdə oynayacaq, ilanlar uşaqlara zərər verməyəcək. İnsan bir ovuc toxum atacaq (əkəcək), 700 ovuc məhsul əldə edəcək.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

 

SEVGİ VƏ QARDAŞLIĞIN HAKİM OLMASI

Allah bizimlə insanları necə şirk ədavətindən qurtararaq, onların ürəklərinə ülfət və məhəbbəti yerləşdirmişdisə və din qardaşı etmişdisə, Mehdinin vəsiləsi ilə də fitnə ədavətindən elə qurtaracaq və qardaş edəcək.
(Taberani'den, Heysemi, c. VII, s. 317; Nuaym b. Hammad, vr 52b; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20)

Necə bizimlə onlar aralarındakı şirk və ədavətdən xilas etmiş və ürəklərinə ülfət və məhəbbət yerləşdirmişdisə, (onun gəlişiylə) yenə elə olacaq.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20)

Mənim övladımdan Məhəmməd b. Abdullah (Mehdi) ilə Cənabı Haqq sünnələri canlandırar. Onun ədalət və bərəkəti ilə möminlərin ürəkləri fərahlanar. Acəm (ərəb olmayan) və Ərəb millətləri arasında ülfət və məhəbbət olar.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

 

ÖMÜRLƏRİN UZANMASI

Onun zamanında... ömürlər uzanacaq və əmanət itməyəcək. Pislər həlak olacaq, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-ə nifrət edın bir kəs qalmayacaq.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Ömürlər uzanacaq, əmanətlər yerinə təslim ediləcək.
(İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, s. 1699, s. 179)

 

ÖLÜLƏRİN DİRİLƏRƏ QİBTƏ ETMƏSİ

Mehdi zamanı o qədər ədalətli olacaq ki, qəbirdəki ölülər dirilərə qibtə edəcək...
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 22)

Onlar hər zalıma və cabbar oğlu cabbara (təcavüzkarlara, azğınlara, diktatorlara) qalib gələr. Onun dövründə ölülərin belə dirilərə qibtə edəcəyi bir ədalət görünər.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 68)

Hətta həyatda olanlar (özlərində olan nemətləri görmələri üçün) ölülərin də həyatda olmalarını arzu edərlər.
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437)

Bədiüzzaman Səid Nursi də, Hz. Mehdinin ondan sonrakı dövrdə gəlib İslam əxlaqını hakim edəcəyindən bəhs edərkən, qəbrindən bu gözəl dövrü seyr edib şükr edəcəyini ifadə etmişdir:
Axır zamanda, həyatın geniş dairəsində əsl sahibləri, yəni Hz. Mehdi və şagirdləri (tələbələri), Cənabı Haqqın icazəsiylə gələr, o dairəni genişlədər və o toxumlar sünbüllənər. Bizlər də QƏBRİMİZDƏ SEYR EDİB Allaha şükr edərik. (Kastamonu Lahikası, s. 99)