Saxta peyğəmbərlərin çoxalması

Saxta peyğəmbərlərin ortaya çıxması, hədislərdə xəbər verilən Hz. Mehdinin çıxış əlamətlərindən biridir. Son vaxtlarda özünün Hz. İsa olduğunu iddia edən bir çox adamlar ortaya çıxmışdır.

Hər biri Allahın Elçisi olduğunu iddia edən otuza yaxın yalançı çıxmadıqca qiyamət qopmayacaq.
(Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16)

Hər birisi özünü Tək Məbud olan Allahın rəsulu olaraq göndərildiyini iddia edən altmış nəfər yalançı çıxacaq.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 36)