Hz. Mehdi yolların kəsildiyi bir dövrdə çıxacaq

İndiki vaxtda dünyanın müxtəlif bölgələrində yaşanan qarışıqlıqlara, anarxiyaya və terrora görə bir çox nəqliyyat yolları kəsilmiş, insanlar bir yerdən başqa yerə rahat və əmin-amanlıq içində səfər edə bilmirlər. Hədislərdə belə bir vəziyyətin Hz. Mehdinin çıxış əlamətlərindən biri olaraq xəbər verilmişdir.

Ticarət və yolların kəsildiyi və fitnələrin çoxaldığı zaman...
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)

Dünya qarışıqlıq içində qaldıqda, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildiyində...(Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.454)